69 tecken på att du är en rättshaverist av Mårten Schultz

Den här boken innehåller precis som titeln ger sken av 69 exempel på företeelser och egenskaper som kännetecknar en rättshaverist. Schultz försöker beskriva fenomenet rättshaverism och gör det genom att beskriva tankesätt.

69 tecken på att du är en rättshaverist

Bokens första mening: ”Du har utsatts för, eller tror dig ha blivit utsatt för, ett rättsligt övergrepp för länge sedan.”

Varje tecken på rättshaverism framhävs av en illustration av Magnus Fredriksen som höjer bokens underhållningsvärde ytterligare. Vi tycker att boken är klart läsvärd och riktigt rolig om än lite tragisk ur vissa perspektiv.

Boken är faktiskt underhållande även för en juridiskt oskolad själ. För den som arbetar inom myndighetsvärlden är igenkänningsfaktorn hög och vi är nog många myndighetsanställda som sänt en välvillig tanke till Justiteombudsmannaämbetet. Men det som faktiskt är ännu bättre är författaren Mårten Schultz förmåga att angripa ett allvarligt ämne med humor och en glimt i ögat utan att boken blir av buskis-karaktär. Framför allt efterordets beskrivning av rättshaveristens situation från ett samhällsvetenskapligt och medicinskt perspektiv ger en inblick i den rådande situationens problematik.

Antal sidor: 161

Utgivningsår: 2013

Förlag: Vertigo Förlag

Språk: Svenska

Betyg Hjalmar: ****

Betyg Åsa: ****