Domaren av Ian McEwan

Fiona Maye arbetar som överrättsdomare och i stort sätt hela den här boken handlar om ett mål där hon ska döma. Både de faktiska målets parametrar och utgång men även de social aspekterna av de agerande karaktärerna är intressanta. Målet ifråga handlar om en sjuttonårig pojke som är i behov av en blodtransfusion men som av religiösa skäl vägrar.

Domaren

Bokens första mening: “London.”

Pojkens läkare vill ha möjlighet att ge honom blodtransfusioner vilket är en förutsättning för att de ska våga sig på att starta en farlig cancerbehandling. Problemet är att både pojken och pojkens familj motsätter sig blodtransfusioner eftersom de är djupt troende medlemmar av Jehovas vittne. Följaktligen blir frågan till domare Maye: om samhället ska låta troende människor vägra vård till sina barn och om en sjuttonårig pojke är tillräckligt mogen för att själv kunna fatta ett sådant livsavgörande beslut?

Boken behandlar ingående en intressant juridisk och etisk fråga men boken har även en hel del dokusåpahandling – ångest & kärleksrelationer. Detta drar ned vårt slutbetyg en smula. Det är nämligen så att Fiona väljer att besöka pojken på sjukhuset för att kunna få insikt om hur han tycker och tänker i frågan. Ett rimligt beslut kan tyckas men mellan de två personerna utvecklas en ganska mångfasetterad och komplex relation. Det är nämligen inte helt lätt för pojken att veta vem han träffar: Domare Maye eller Fiona. Anledningen till att Fiona Maye får den relation hon får till pojken verkar delvis bero på problem i det egna äktenskapet.

Antal sidor: 258

Utgivningsår: 2014

Förlag: Brombergs

Översättning: Niclas Hval

Språk: Svenska

Betyg Hjalmar: ****

Betyg Åsa: ****

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s